Vodovodní řad

Informace k obecnímu vodovodu:


Vodovodní řad

1. Druh vodovodního řadu 02 – zásobovací síť
2. Celková délka řadů (m) 10.364 m
3. Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm) 70 mm
4. Největší jmenovitá světlost řadu (mm) 110 mm

 

Úpravna vody

1. Kapacita úpravny vody – průměrná (l/s) 0.41
2. Kapacita úpravny vody – maximální (l/s) 0,56
3. Původ (odebírané) vody 05 – podzemní voda hlubin. oběhu
4. Kód kategorie upravit. surové vody A1 – jedn. fyzik. úprava a dezinfekce
5. Způsob úpravy vod 03 – zdrav. zabezp. vody – dezinfekce
6. Zpracování kalu 03 – žádné
7. Odvodnění kalu 04 – žádné

Vodojem

1. Druh vodojemu 01 – zemní

2. Objem vodojemu (m3)

horní vodojem 30 m3

spodní vodojem 75 m3

 

 

Čerpací a přečerpací stanice NE
Jiné vodárenské objekty NE