Ceny vodného a stočného v roce 2020

Zastupitelstvo obce Božanov projednalo dne 12.12.2019 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020:

Vodné

Pevná roční částka vodného

531,30 Kč

Částka za odebraný 1 m3 pitné vody

25,16 Kč

Stočné

Pevná částka stočného

581,90 Kč

Částka za vypouštěný 1 m3 odpadní vody

30,61 Kč

Ceny jsou včetně DPH ve výši 15%