O nás

Společnost Vodovody a kanalizace Božanov, s.r.o. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu obce Božanov. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Vedle své hlavní činnosti řeší společnost řadu jiných činností, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jde např. o řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry atd. Společnost je 100% vlastněna obcí Božanov.