Ceny vodného a stočného v roce 2019

Zastupitelstvo obce Božanov projednalo dne 13.12.2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019:

Vodné

Pevná roční částka vodného

416,24 Kč

Částka za odebraný 1 m3 pitné vody

26,50 Kč

Stočné

Pevná částka stočného

521,50 Kč

Částka za vypouštěný 1 m3 odpadní vody

29,58 Kč

Ceny jsou včetně DPH ve výši 15%